PALVELUT

Seuraavassa yleisimmät tarjoamani palvelut. Lopullinen palvelukokonaisuus sovitaan kuitenkin projektikohtaisesti tarpeidenne mukaan. 

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Jos projektillasi on rakennuslupa, tarvitset kuntasi rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän vastaavan työnjohtajan.


Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Työnjohtaja vastaa projektista viranomaisiin päin ja pyytää koolle mm. vaaditut katselmukset ja tarkastukset. Vastaava työnjohtaja myös huolehtii, että mahdolliset työnaikaiset virheet korjataan asianmukaisesti. Ja tietysti osaava työnjohtaja auttaa ja neuvoo rakentajaa toteutuksessa, materiaaleissa, urakoitsijavalinnoissa ja muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa. 


 Vastaava työnjohtaja on siis paljon enemmän kuin nimi paperissa! 

Vastaavan työnjohtajan palkkio sovitaan aina projektikohtaisesti. 

Valvonta 

Otan myös tehtäväkseni esim. omakotitalon saneerauksen valvontatehtäviä ja muita projekteja joissa ei edellytetä vastaavaa työnjohtajaa tai joissa vastaava työnjohtaja saattaa sisältyä sovittuun saneerausurakkaan tai avaimet käteen talopakettitoimitukseen. Tällaisissa tapauksissa voi olla hyvä hankkia valvontaa, joka katsoo että työt tehdään sovitun mukaan ja tilaajan edun mukaisesti kunnolla.

 Valvontakokonaisuudesta sovitaan kokonaispalkkio tai työ suoritetaan tuntiperusteisesti.

Pääsuunnittelija 

Kaikissa rakennusluvan alaisissa projekteissa vaaditaan myös Pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa mm. siitä, että kaikki projektin suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää projektille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan tulee olla nimettynä jo rakennuslupavaiheessa.

Jos sinulla on talopaketti suunnitelmineen, mutta ei varsinaista pääsuunnittelijaa, niin vastaavan työnjohtajan tehtävien lisäksi on mahdollista sopia tästä tehtävästä. Pääsuunnittelijan velvollisuuksia on myös tehdä tarkastuksia rakennustyön aikana ja osallistua joihinkin rakennusvalvonnan katselmuksiin. Pääsuunnittelija laatii usein talopakettitoimituksissa asemapiirroksen.

Pääsuunnittelijan palkkio sovitaan projektikohtaisesti.

Muut palvelut

Neuvonta, konsultointi, yksittäiset käynnit ym. suoritetaan sopimuksen mukaan tai tuntiperusteisesti. Tarvittaessa myös rakennussuunnitelmat, lupakuvat ja rakennesuunnitelmat yhteistyökumppanien kautta!


Hinnoittelu

Jokaiselle projektille määritetään hinta kyseisen projektin ja tehtäväsisällön mukaan, alla olevat hinnat sisältävät alv.24%

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Hinnoitellaan aina erikseen kokonaishintaiseksi sisältäen tarvittavat työmaakäynnit matkoineen ym. 

(hintaan vaikuttaa kohteen koko, toteutusmuoto, sijainti, erityispiirteet, rakentamisaika ja ajankohta ym.)


Valvontatehtävät 

Tehdään tuntilaskutuksella tai sovitaan kohteen mukaan kokonaishinta. Minimilaskutus 2h / käynti sisältäen matka-ajan.

69€/h

Kilometrikorvaus tuntilaskutustehtävissä 

Ei alle 5km säteellä Lahden keskustasta. Matkat laskutetaan yhdensuuntaisen matkan mukaan.

1,20€/km

Piirustukset sopimuksen mukaan

Suunnitelmista aina erillinen tarjous.